Обавјештење о новим кодовима за уплату

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НОВИМ КОДОВИМА ЗА УПЛАТУ

 

Обавјештавају се студенти да  од 01.01.2019. године уплате врше на новим уплатницама на којима је нови код буџетске организације (уплатнице се могу преузети у студентској служби Факултета).

 

– Нови код буџетске организације Факултета за производњу и менаџмент Требиње  – 1251013

– Нови код буџетске организације Универзитета у Источном Сарајеву –  1251001

 

Обавјештење о уплатама семестра, школарине и осталих накнада на првом циклусу студија

БУЏЕТ

Уплата за љетни семестар

Износ: 24,00 КМ

Прималац: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Жиро – рачун: 562-099-80950598-34, НЛБ банка а.д. Бања Лука

Буџетска организација: 1251013

Врста прихода: 722512

Општина: 107

Позив на број: 0000000314

 

Износ: 16,00 КМ

Прималац: Универзитет у Источном Сарајеву

Жиро – рачун: 562-099-80950598-34, НЛБ банка а.д. Бања Лука

Буџетска организација: 1251001

Врста прихода: 722512

Општина: 088

Позив на број: 0000000314

 

СУФИНАНСИРАЊЕ

УПЛАТА ЗА ШКОЛАРИНУ

 

Износ: 165,00 КМ

Прималац: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Жиро – рачун: 562-099-80950598-34, НЛБ банка а.д. Бања Лука

Буџетска организација: 1251013

Врста прихода: 722512

Општина: 107

Позив на број: 0000000214

 

Износ: 55,00 КМ

Прималац: Универзитет у Источном Сарајеву

Жиро – рачун: 562-099-80950598-34, НЛБ банка а.д. Бања Лука

Буџетска организација: 1251001

Врста прихода: 722512

Општина: 088

Позив на број: 0000000214

 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ

Прималац: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Сврха: према списку накнада

Жиро – рачун: 562-099-80950598-34, НЛБ банка а.д. Бања Лука

Буџетска организација: 1251013

Врста прихода: 722512

Општина: 107

Позив на број: 0000000414

 

Остале накнаде које плаћају студенти првог циклуса су:

(а)   накнада за неположене испите коју плаћају студенти који обнављају годину,

(б)   накнаде за комисијске испите,

(ц)   накнаде за признавање диплома за студенте који прелазе са других факултета ради  наставка школовања,

(д)   накнаде за штампање диплома, дипломских испита и трошкови промоције,

(е)   накнада за уписни материјал и индексе,

(ф)  накнада за полагање пријемног испита,

(г)  остале накнаде (осигурање, испитне свеске, пријаве испита, пријаве испита четврти и сваки сљедећи пут, накнаде   за признавање испита при препису са другог факултета, издавање дупликата дипломе и индекса, издавање свих увјерења након престанка статуса студента….).

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Коментари су закључени.