Механика 3 (Динамика) – обавјештење

Обвјештавају се студенти, који су положили испит из Механике 3 (Динамике), да ће се упис оцјена у индексе обавити 10.10.2017. године у 09.00 часова. Индексе за упис оцјена је потребно предати предметном сараднику до 09.10.2017. године до 12.00 часова.

Прeдметни наставник

Проф. др Ранислав Булатовић

Механика 2 (Кинематика) – обавјештење

Обвјештавају се студенти, који су положили испит из Механике 2 (Кинематике), да ће се упис оцјена у индексе обавити 10.10.2017. године у 09.00 часова. Индексе за упис оцјена је потребно предати предметном сараднику до 09.10.2017. године до 12.00 часова.

Прeдметни наставник

Проф. др Ранислав Булатовић