Посјета Индустрији Алата а. д. Требиње

Студенти прве године, оба студијска програма, данас су, заједно са предметним професором и асистентом, наставног предмета Наука о материјалима, обишли Индустрију Алата а. д. Требиње. Том приликом студенти су се упознали са процесом термичке обраде, завршном контролом производа, лабораторијом претходно поменутог предузећа, и то са посебним освртом на испитивање тврдоће материјала, те са цјелокупним производним процесом овог предузећа. Фотографије у прилогу.


Посјета ИАТ-у