Основе рачунарске технологије – резултати

Резултати поновљених колоквијума.

Напомена: Резултати 1. колоквијума су скалирани на максималних 12,5 бодова.