Принципи системског инжењеринга – обавјештење

Први колоквијум из предмета Принципи системског инжењеринга ће се одржати 19.04.2019. године (петак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Радослав Вучуревић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Клипнe пумпe

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјeштавају сe студeнти III годинe студијског програма Индустријско инжeњeрство за eнeргeтику да ћe сe 26.3.2019. годинe из прeдмeта Клипнe пумпe, умјeсто прeдавања одржати вјeжбe, а у чeтвртак 28.3.2019. годинe умјeсто вјeжби прeдавања.

Студeнтска служба

Презентација ФПМ Требиње у општинама Билећа, Гацко и Невесиње

Презентација Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржана је данас у гимназији и економској школи, у општини Билећа, ученицима завршних разреда, као и у општинама Гацко и Невесиње.

Презентација ФПМ-а у гимназији и економској школи, у општини Билећа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Избори за представника студената ФПМ Требиње у Студентском парламенту УИС-а

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње да ће се Избори за представника студената Факултета за производњу и менаџмент Требиње у Студентском парламенту Универзитета у Источном Сарајеву одржати 25. 3. 2019. године у времену од 08.00 до 16.00 часова у читаоници Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Избори ће бити одржани према Упуству за спровођење избора чланова Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву број 1147/19 од 18.3.2019. издато од стране Централне изборне комисије.


Упутство за спровођење избора чланова Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву


 

Обавјештење – Енергетски менаџмент у индустрији

 

Обавјештавају се студенти друге године студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да се због службеног одсуства предметног наставника предавања из предмета Енергетски менаџмент у индустрији неће одржати у понедељак, 25.03.2019. године.

Студенти ће бити благовремено обавјештени о термину одржавања ових предавања.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Аутоматизација процеса

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се апсолвенти студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да ће се Завршни испит из предмета Аутоматизација процеса одржати у понедјељак 25.3.2019. у 14.30 часова, умјесто у 13,00 часова.

Студентска служба