Најава: Предавање др Драгослава Бањка на ФПМ Требиње

Дана 16. 05. 2019. године, са почетком у 13 часова,  др Драгослав Бањак, предсједник Скупштине града Требиња, одржаће на Факултету за производњу и менаџмент Требиње предавање на тему: Примјена мултиваријантних статистичких техника у научним истраживањима.

Др Драгослав Бањак одбранио је докторску дисертацију на Рударско-геолошком факултету, Универзитета у Београду, на Департману за хидрогеологију. Аутор је бројних научних радова  и учесник је у значајном броју пројеката.

Рецензент је у престижном међународном научном часопису Hydrological Sciences Journal. Члан је међународног удружења хидрогеолога (IAH).

Позивамо све заинтересоване да присуствују предавању.