Одржано предавање на тему: „Примјена мултиваријантних статистичких техника у научним истраживањима“

Данас је на Факултету за производњу и менаџмент Требиње,  др Драгослав Бањак, предсједник Скупштине града Требиња, одржао предавање на тему: Примјена мултиваријантних статистичких техника у научним истраживањима.

Др Драгослав Бањак одбранио је докторску дисертацију на Рударско-геолошком факултету, Универзитета у Београду, на Департману за хидрогеологију. Аутор је бројних научних радова  и учесник је у значајном броју пројеката.

Рецензент је у престижном међународном научном часопису Hydrological Sciences Journal. Члан је међународног удружења хидрогеолога (IAH).


Предавање др Драгослава Бањка на ФПМ Требиње

sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
dig
dig
sdr
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Принципи системског инжењеринга – обавјештење

Други колоквијум из предмета Принципи системског инжењеринга ће се одржати 13.06.2019. године (четвртак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Радослав Вучуревић