Турбомашине – обавјештење

Обавјештавају се студенти да ће се први поновљени колоквијум из предмета предмета Турбомашине одржати 30.05.2019. године са почетком у 10.00 часова.

Обавјештавају се студенти да ће се други колоквијум из предмета предмета Турбомашине одржати 10.06.2019. године са почетком у 12.00 часова.

Министарствo за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво суфинансира нове  научно-истраживачке пројекте на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво суфинансира нове  научно-истраживачке пројекте на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње реализује три пројекта, одобрена за суфинансирање од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво: Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње, Израда жљеба завојних бургија, комбинацијом поступака ваљања и брушења – I фаза и Набавка опреме за савремену производњу. Највећи дио пројектних активности ће се реализовати у лабораторијама Факултета за производњу и менаџмент Требиње, док ће један дио бити изведен у просторијама партнера пројеката: Swisslion Индустрија алата а. д. Требиње и Музеј Херцеговине Требиње.

Пројекат „Дигитализације музејске грађе Музеја Херецговине Требиње” има циљ да на једном мјесту обједини све релевантне податке о музејској грађи Музеја и да их дä на коришћење ширем кругу корисника, независно да ли је државни орган, пословна заједница или грађанин (или што ширем кругу корисника). Пројекат се реализује у сарадњи са Математичким институтом САНУ.

Користи од предложеног пројекта имаће: образовне установе, стручна и интересна удужења, друге установе у култури, научни радници, посредни и непосредни корисници пројекта.

Главни циљ пројекта Израда жљеба завојних бургија, комбинацијом поступака ваљања и брушења – I фаза јесте унапређење поступка производње ЗБ, кроз пројектовање новог технолошког процеса за израду жљеба завојних бургија, комбинацијом поступака ваљања и брушења. Претходно наведени поступак ће довести до уштеде материјала и брусних средстава, те до смањења трошкова производње, уз значајно повећање квалитета, чиме ће се повећати и конкурентност производног предузећа.  Пројекат се реализује у сарадњи са Swisslion Индустрија алата а. д. Требиње.

 

Пројекат Набавке опреме за савремену производњуће унаприједити обуку студената I и II циклуса студија, оба студијска програма, Индустријског менаџмента и Индустријског инжењерства за енергетику, на Факултету за производњу и менаџмент Требиње, кроз: извођење лабораторисјких вјежби, израду мастер радова, докторских дисертација, као и за научно-истраживачки рад наставника и сарадника из својих научних области.