КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија у трећем уписном року у академској 2019/2020.

На основу Одлуке сената број 01-С-376-II/19 од 12.09.2019. године Факултет за производњу и менаџмент Требиње расписује:

 

КОНКУРС

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија  у трећем уписном року  у академској 2019/2020. години

 

У академској  2019/2020. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у трећем уписном року уписује  27  студената  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 8 студената на буџет РС и
 • 5 студената на суфинансирање.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 6 студената на буџет РС,
 • 6 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана

      Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

      Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

      Трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 20.09.2019. године, а завршава 25.09.2019. године;
 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 26.09.2019. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 26.09.2019. године до 14.00 часова.
 • упис примљених кандидата је 27.09.2019. године.

        Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba  или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654

                                                                                               Студентска служба

 

Требиње, 19.09.2019. године