Факултет за производњу и менаџмент Требиње посјетили су представнци Helvetas Swiss Intercooperation

Дана, 27.09. 2019. године, Факултет за производњу и менаџмент Требиње посјетили су представници  Helvetas Swiss Intercooperation, нон-профитне развојне организације са главним сједиштем у Швајцарској. Helvetas Swiss Intercooperation је највећа невладина организација Швајцарске и главни имплементатор Швајцарске Агенције за развој и сарадњу (СДЦ). Helvetas Swiss Intercooperation реализује пројекте и у Босни и Херзеговини са главним фокусом на привредном сектору. Један од актуалних пројеката се зове Моја будућност и његов циљ је смањити незапосленост младих људи кроз стварање нових радних мјеста.

Представницима Helvetas Swiss Intercooperation су представљени: студијски програми који се реализују на факултету, расоложиве лабораторије, као и   укључивање факултета у сарадњу са привредом и научно-истраживачком дјелатности за потребе привреде.

Закључак састанка био је да постоји могућност да Helvetas Swiss Intercooperation путем развоја пословних прилика на локалном нивоу и унапређења процеса и пракси на пољу високог образовања, оспособи и образује одрасле у складу с потребама тржишта рада.