ОБАВЈЕШТЕЊЕ- Хидрауличнe прeносницe и Аутоматизација процeса

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјeштавају сe студeнти IV годинe студијског програма Индустријско инжeњeрство за eнeргeтику да ћe сe прeдавања из прeдмeта Хидрауличнe прeносницe одржати у понeдјeљак 7.10.2019. годинe од 12.00 до 13.45, умјeсто у чeтвртак 10.10.2019.
Вјeжбe из прeдмeта Аутоматизација процeса одржати ћe сe 10.10.2019. годинe од 8.00 до 9.45, умјeсто од 12.00 до 13.45.

Студeнтска служба

Пријава испита – октобарски рок – други термин

Обавјештавају се студенти да пријава испита за други термин Октобарског испитног рока почиње данас и траје до 10.10.2019. године до 24.00 часа.

Испите из предмета  који се полажу 09, 10. и 11.10.2019. године могу се пријавити у понедељак, 14.10.2019. године до 11.00 часова у Студентској служби.

У складу са Трошковником за накнаде који плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2018/2019. годину, студенти су у обавези уплатити 22,00 КМ по испиту.

Накнада за пријаву испита ван наведеног рока износи 30,00 КМ према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину.

Студенти који нису измирили обавезе не могу пријавити испите.

Студенти требају благовремено извршити уплате за пријаву испита, како не би били блокирани у систему финансијске картице.

Уплатнице за пријаву испита се могу преузети у Студентској служби.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

ОБАВЕШТЕЊЕ – Огранизација предузећа

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавају се студенти, студијског програма Индустријски менаџмент, да ће се завршни испит из наставног предмета 03, умјесто 08. 10. 2019. године, одржати 11. 10. 2019. године, са почетком у 14.00 часова, у сали 5.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

ТРОШКОВНИК за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за акедмску 2019/2020. годину

ТРОШКОВНИК за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за акедмску 2019/2020. годину.