Машински елементи – обавјештење

Обавјештавају се студенти 2. године, студијског програма Индустријскo инжењерство за енергетику, да ће се 1. колоквијум из предмета Машински елементи одржати 22.11.2019. године, са почетком у 9.00 часова.

Механика 2 (Кинематика) – обавјештење

Обавјештавају се студенти 2. године, студијског програма Индустријскo инжењерство за енергетику, да ће се 1. колоквијум из предмета Механика 2 (Кинематика) одржати 14.11.2019. године, са почетком у 8.00 часова.

Пренос топлоте и масе – термин колоквијума

Обавјештавају се студенти треће године студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да ће се колоквијум из предмета Пренос топлоте и масе одржати у петак, 15.11.2019. године са почетком у 8.00 часова.