Математика 3 и Случајни процеси – резултати колоквијума

Резултати колоквијума, 25.2.2020.

Напомена: Студенти који су положили први колоквијум из Математике 3, приликом полагања другог колоквијума из Математике 3 радиће додатни задатак из Парцијалних извода.