КОНКУРС – за упис студената у прву годину другог циклуса студија на ФПМ Требиње у академској 2020/2021. години

КОНКУРС

за упис студената у прву годину другог циклуса студија

у првом уписном року на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2020/2021. години

 

 

 

У академској 2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину  другог  циклуса  студија    у  првом  уписном  року  уписује  14  студената   на  два студијска  програма:

 

 Индустријски менаџмент

–   5 студената на буџет РС,

–   1 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

 Индустријско инжењерство за енергетику

–   5 студената на буџет РС,

–   1 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу

се звања:

–   Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

–   Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА  СТУДИЈА:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  22.06.2020.  године,  а завршава  23.10.2020.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита  обавиће се 26.10.2020. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 27.10.2020. године до 14.00 часова;

–   упис  примљених  кандидата  почиње    28.10.2020.  године,  а  завршава  се  30.10.2020. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс  кандидати су дужни поднијети  пријаву и приложити сљедећа  документа,  и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

 

 

Кандидати су обавезни  да на  полагање пријемног испита  понесу личну  карту  или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 10.06.2020. године

КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија на ФПМ Требиње у академској 2020/2021. години

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2020/2021. години

 

У академској 2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса  студија уписује  46  студената  на два студијска  програма и то:

 Индустријски менаџмент

–   15 студената на буџет РС,

–   3 студената на суфинансирање и

–   2 страна држављана.

 

 Индустријско инжењерство за енергетику

–   20 студената на буџет РС,

–   4 студената на суфинансирање и

–   2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА  СТУДИЈА:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  22.06.2020.  године,  а завршава  26.06.2020.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита из математике обавиће се 01.07.2020. године са почетком у

9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 06.07.2020. године до 14.00 часова.

–   упис  примљених  кандидата  почиње    08.07.2020.  године,  а  завршава  се  17.07.2020. године.

 

Уколико у првом року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати

други уписни рок према сљедећим терминима:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  31.08.2020.  године,  а завршава  04.09.2020.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита из математике обавиће се 07.09.2020. године са почетком у

9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је до 09.09.2020. године до 14.00 часова.

–   упис примљених кандидата почиње 14.09.2020. године, а завршава се 18.09.2020. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс  кандидати су дужни поднијети  пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Кандидати су обавезни  да на  полагање пријемног испита  понесу личну  карту  или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

Студентска служба

Требиње, 10.06.2020. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСАНИХ МЈЕРА

Имајући у виду чињеницу да предстоји одржавање испитног рока, обавјештавамо Вас да су наставници, сарадници и студенти дужни поштовати прописане мјере у циљу заштите и спрјечавања ширења вируса Корона, те с тим у вези је неопходно ношење заштитиних маски у згради факултета и обезбјеђење минималног растојања од 2 метра између присутних.