Почeтак реализацијe програма “Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у Источној Херцеговини“ планиран на ФПМ Требиње

Програм „Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у Источној Херцеговини“, организује се у оквиру пројекта „Моја будућност“, који у БиХ, Републици Српској реализује Фондација Хелветас „Моја Будућност“. Програм реализује Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Требиње, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Фондација Хелветас , Едукативни центар, Привредна комора Републике Српске, и предузеће Swisslion IAT а.д. Требиње.

 

Циљ програма оспособљавања је да полазници усвоје знања и радне вјештине за обављање послова оператера на CNC машинама за обраду метала, омогућавање оспособљавања због запошљавања или самозапошљавања, али и јачање капацитета установа образовања и предузећа, за континуирано провођење пројеката оспособљавања, те осталих партнера који ће бити укључени у програм.

 

Теоријски дио наставе реализоваће се на Факултету за производњу и менаџмент а наставу ће изводити професори са Факултета. Планирано је 90 часова теоријске наставе и 150 часова практичне наставе. Наставне јединице су усклађене са практичним дијелом на начин да послије одслушаних предавања, кандидати усвајају практична знања која ће изводити стручни кадар у Swisslion IAT а.д. Требиње. Програм обуке почиње 29.06.2020. године и трајаће три мјесеца.

 

Кандидатима који успјешно заврше обуку биће додијељено увјерење које ће омогућити потврду стеченог звања и вјештина уписом у радну књижицу, те понуђено радно мјесто у предузећу у којем се проводи оспособљавање, у сврху стицања додатних практичних компетенција и вјештина.


Обука