Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Александра Јефтовића

Дана 21.10.2020. године са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Александра Јефтовића на тему: „Енергија вјетра у заштити животне средине“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Доц. др Будимирка Мариновић, предсједник комисије;
  2. Доц. др Велинка Томић, члан;
  3. Проф. др Горан Орашанин, ментор.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Александре Ијачић

Дана 21.10.2020. године са почетком у 11.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Александре Ијачић на тему: „Мјерење карактеристика вјетра код пројектовања вјетроелектрана“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Горан Орашанин, предсједник Комисије;
  2. Доц. др Будимирка Мариновић, члан;
  3. Доц. др Гојко Крунић, ментор.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Снежане Достинић

Дана 22.10.2020. године са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Снежане Достинић на тему:„Примјена 3D технологија у конструисању производа“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Душан Јокановић, предсједник Комисије;
  2. Проф. др Славиша Мољевић, члан Комисије;
  3. Проф. др Обрад Спаић, ментор.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.