ФПМ Требиње најављује online предавање  на  тему: „Стање и перспективе у области дистрибуираних извора електричне енергије“

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, најављује онлајн предавање које ће се одржати дана 4. фебруара 2021. године, са почетком у 14:00 часова. Гост предавач на тему  „Стање и перспективе у области дистрибуираних извора електричне енергије“ је проф. др Борис Думнић.

Професор Думнић ангажован је као ванредни професор на Катедри за енергетску електронику и претвараче на ФТН Нови Сад.

Предавање је замишљено да упозна научну и стручну јавност са актуелним дешавањима у области енергетике.

Ово је једно у низу предавања који ће Факултет организовати у континуитету.

Предавању можете приступити путем линка:

https://meet.ues.rs.ba/Stanje-i-perspektive-u-oblasti-distribuiranih-izvora-elektri%C4%8Dne-energije

Биографију професора Думнића можете погледати на страници:

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1448395340/boris-dumnic