ОБАВЈЕШТЕЊЕ – за овјеру зимског и упис љетњег семестра

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће, четврте године као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

 За овјеру зимског семестра потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра на износ од 24,00 КМ и 16,00 КМ (уплатнице се могу преузети у студентској служби).

Наведене обавезе студенти требају извршити oд 17.02.2020. до 28.02.2020. године.  

За овјеру зимског и упис љетног семестра послије наведеног датума студенти плаћају додатних 40,00 КМ, према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину.

Студенти који обнављају годину требају уплатити последњу рату, а студенти који финансирају своје школовање  рату школарине, најкасније до 28.02.2020. године.

 

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                    АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________прва______________,                                                  ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                     (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 4 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и програмски језици Доц. др Данијел Мијић о 5 II 2 2
Основе индустријског инжењерства Проф. др Обрад Спаић о 5 II 2 2
Пословна етика и комуницирање Доц.  др Мирјана Миљановић о 5 II 2 2

 

                                          АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 4 IV 1 2
Управљање квалитетом Проф. др Петар Иванковић о 5 IV 2 2
Вјероватноћа и статистика Проф.  др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Термодинамика  

Проф. др Игор Вушановић

 

о 5 IV 2 2
Конвенционалне технологије – 1 Проф. др Обрад Спаић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 3

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                           (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 4 VI 1 2
Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Милан Вукчевић о 5 VI 2 2
Аутоматизација техничких система Доц. др Гојко Крунић о 5 VI 2 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Радослав Вучуревић о 5 VI 2 2
Организација предузећа Доц. др Жељко Ђурић о 6 VI 3 3
Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VI 2 2

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                 (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 5 VIII 2 2
Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић о 5 VIII 3 2
Енглески језик – 8 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VIII 1 2
Основи маркетинга Доц. др Мирјана Миљановић о 5 VIII 3 2
Стратегијски менаџмент Проф. др Илинка Унковић и 5 VIII 2 2
Стручна пракса Проф.  др Душан Јокановић,

Проф. др Обрад Спаић

о 2 VIII    

 

 

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                             (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Техничка физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 5 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и компјутерски алати Доц. др Данијел Мијић о 5 II 2 2
Механика I (Статика) Проф. др Ранко Антуновић о 5 II 2 2
Електротехника Доц. др Божидар Поповић о 4 II 2 2

 

                                       

 

АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                               (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Термодинамика Проф. др Игор Вушановић о 6 IV 3 2
Механика III (Динамика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 IV 3 2
Енергетски менаџмент у индустрији Доц. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 2
Екологија и алтернативни извори енергије   о 5 IV 2 2
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 2 IV 1 1

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Мјерења у енергетици Доц. др Радослав Вучуревић о 6 VI 3 2
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 6 VI 3 2
Турбомашине Проф. др Урош Караџић о 6 VI 3 2
Клипне пумпе Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Пумпе и вентилатори Доц. др Будимирка Мариновић о 5 VI 2 2
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 2 VI 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2019 / 2020. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                    (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Компјутерски интегрисани системи у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Принципи системског инжењеринга Доц. др Радослав Вучуревић о 4 VIII 2 2
Организација виших пословних система у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Енергетска ефикасност производних система Доц. др Гојко Крунић о 4 VIII 2 2
Пројектовање хидроенергетских постројења Доц. др Будимирка Мариновић и 4 VIII 2 2
Стручна пракса Проф.  др Душан Јокановић,

Проф. др Обрад Спаић

о 2 VIII 0 4

 

 

Студентска служба

Датум: 17.02.2020.

Пријава испита – Јануарско – фебруарски рок (други термин)

Обавјештавају се студенти да испите за други термин у Јануарско – фебруарском испитном року  могу пријавити од данас до 09.02.2020. године до 24.00 часа.

Испити који се одржавају  дана, 06, 07, 10. и 11.02.2020. године могу се  пријавити до сриједе, 12.02.2020. године до 11.00 часова у Студентској служби.

Студенти који нису измирили обавезе не могу пријавити испите.

Уплатнице за пријаву испита се могу преузети у Студентској служби.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Милице Ћук

Дана 30.01.2020. године са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Милице Ћук на тему: „Понашање потрошача у куповини“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Доц. др Мирјана Миљановић, предсједник Комисије;
  2. Доц. др Радослав Вучуревић, члан Комисије;
  3. Проф. др Илинка Унковић, ментор.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Пријава испита – Јануарско – фебруарски рок (први термин)

Обавјештавају се студенти да испите за први термин у Јануарско – фебруарском испитном року  могу пријавити од данас до 22.01.2020. године до 24.00 часа.

Испити из којих се други колоквијум одржава  дана, 22, 23. и 24.01.2020. године могу се  пријавити у понедељак, 27.01.2020. године до 11.00 часова у Студентској служби.

Студенти који нису измирили обавезе не могу пријавити испите.

Уплатнице за пријаву испита се могу преузети у Студентској служби.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

3Д ШТАМПАЧИ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА САВРЕМЕНУ ПРОИЗВОДЊУ

Лабораторија за савремену производњу Факултета за производњу и менаџмент већ дужи низ година посједује 3D штампач ZPrinter 450, производње америчке фирме ZCorp и садржи најновије функције које аутоматизују и поједностављују процес 3D штампања у боји. Једноставан је за кориштење и има пријатан дизајн, комбинован са високим перформансама композитних материјала. Ове карактеристике чине ZPrinter 450 најисплативијим штампачем који је данас доступан за брзу израду прототипова. Потребно је напоменути и чињеницу да се на ZPrinter – у 450 добија прецизни 450 DPI 3D модел прототипа у боји пет до десет пута брже у односу на остале штампаче. На овом штампачу постоји више начина да се оствари 3D штампање, али генерално се врши у слојевима примјеном технологије 3DP™ која је патентирана на MIT-у.

Z Corp ZPrinter 450 parts and printer

ZPrinter 450 има могућност штампања прототипова производа који димензијама и обликом у потпуности одговара будућем производу од пластике или метала. Значајна предност овог штампача јесте што се модели могу израђивати у боји. Слој керамичког пудера се учвршћава једном врстом љепила и боје и лијепи се за претходни слој. Слојеви су дебљине до 0,15мм и резолуције до 450 DPI. Релативна брзина штампе по вертикали је до 23мм/сат.
Једини проблем је релативно висока цијена компоненти које се користе у изради 3D модела па је неисплатива његова употреба за студентске вјежбе и моделе који немају комерцијалну вриједност.

Због тога је набављен 3D принтер који користи јефтину основну компоненту – пластичну нит дебљине 1,75мм која се топи и истискује кроз металну дизну пречника 0,4мм и лијепи за подлогу или претходни слој према командама Г кода које добија из софтвера. Дебљина слоја је 0,15 до 0,2мм и површина која се формира има јасну слојевиту структуру. Предност је јефтина производња облика који је димензионално прихватљив, релативно велика брзина штампе, нешто бржа од штампача који користе прах.

Типичан примјер овог штампача је Ender 3 који користи јефтине ПЛА филаменте. За разлику од ZPrinter 450 овај је стоне величине и не тражи скуп и компликован софтвер нити неке специјалне услове приликом експлоатације. Довољно је да се у неком 3D софтверу пројектује просторни облик, сними на SD картицу, загрије радни сто и дизна и поступак може кренути. Боја комада зависи од боје филамента I, уз набавку додатних компоненти, може штампати и у више боја. Дијелови израђени овим начином се могу додатно површински обрадити и бојити али је то непотребно. Довољно је рећи да су сви компликовани облици на самом штампачу израђени управо на њему и посве су функционални!

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – о паузи у наставним активностима

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о паузи у наставним активностима

Обавјештавају се студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње да се, према академском календару Универзитета у Источном Сарајеву, наставне активности неће одржавати у  периоду од 01.01. – 14.01.2020. године. Факултет за производњу и менаџмент Требиње жели свим својим студентима, наставницима и запосленим радницима благословен Божић, те срећну и успјешну 2020. годину.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Требиње, 26.12.2019. године