Резултати пријемног испита

Списак кандидата који су положили пријемни испит у првом уписном року на Факултет за производњу и менаџмент Требиње – студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику можете погледати на следећем линку.

Списак кандидата који су положили пријемни испит у првом уписном року на Факултет за производњу и менаџмент Требиње – студијски програм: Индустријски менаџмент можете погледати на следећем линку.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Састанак са привредницима Источне Херцеговине

Састанак представника Универзитета у Источном Сарајеву са руководством подручне привредне коморе Требиње и привредницима из регије Источна Херцеговина

Данас је у Требињу одржан састанак представика УИС-а са руководством Подручне привредне коморе Требиње и привредницима који гравитирају регији Источне Херцеговине.

Састанак је организован са циљем приближавања и међусобног упознавања привреде и Универзитета, а све посредством Привредне коморе Републике Српске.

Директор Подручне привредне коморе Требиње, Веселин Савић изразио је задовољство што се састанак оваквога типа организовао и да Привредна комора стоји на располагању као спона између привредника и академске заједнице.

Делегацију Универзитета предводио је Проректор за науку, истраживање и развој УИС-а, доц. др Славиша Мољевић, који је заједно са својим сарадницима истакао да сарадња између привреде и академске заједнице мора бити чвршћа и да Универзитет са своје стране ставља на располагање привреди све своје капацитете, како материјалне у облику лабораторија и опреме, тако и интелектуалне. Са друге стране, од привредника се очекује помоћ у погледу креирања и иновирања студијских програма и наставних планова.

Једна од идеја састанка била је и да се презентују могућности Организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Са тим у вези, представници Машинског факултета, Пољопривредног факултета, Технолошког факултета и Ликовне акдемије одржали су кратке презентације својих Факултета.

Испред Факултета за производњу и менаџмент Требиње, на састанку су присуствовали проф. др Душан Јокановић, доц. др Љерка Јефтић, доц. др Мирјана Миљановић и мр Марина Милићевић. У склопу представљања могућности Факултета, презентацију је одржала професорица Јефтић, у којој је акценат стављен на употребљивост и мултидисциплинарност савремених лабораторија на Факултету. Професорица Јефтић је истакла могућности кориштења ресурса Факултета на пољу сарадње са привредом.

На крају састанка, ријеч је дата привредницима, који су представљали своје дјелатности и давали своја запажања у погледу високог образовања и сарадње са Универзитетом.

Припремна настава – обавјештење

Обавјештавају се полазници припремне наставе за полагање пријемног испита на Факултету за производњу и менаџмент Требиње, да ће се наредни час одржати у понедељак, 20.6.2016. године са почетком у 10.00 часова.

Студентска служба Факултета

Јавна одбрана завршног рада-Данило Маслеша

Дана 15.06.2016. године (сриједа) са почетком у 14.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада кандидата Данило Маслеша  на тему: „ ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАДНИХ СИСТЕМА ПРИМЈЕНОМ ПОТПРОГРАМА ЗА ЦИКЛУСЕ ОБРАДЕ“.

Кандидат ће завршни рад бранити пред Комисијом у саставу:

 1. Проф. др Душан Јокановић – предсједник,
 2. Доц. др Обрад Спаић – ментор,
 3. Доц. др Жељко Ђурић – члан.

Дипломски рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Конкурс Мастер – други уписни рок

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у другом уписном року академске 2015/2016. године

 

У академској 2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње, на други циклус студија студијског програма Индустријски менаџмент, у другом уписном року уписује 9 студената у прву годину студија и то:

 

 • 7 студената – суфинансирање и
 • 2 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из области Индустријског инжењерства и менаџмента која се слуша на првом циклусу студија.

Студије на другом циклусу  трају једну годину, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

      Други  уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 19.10.2015. године, а завршава 23.10.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита обавиће се 26.10.2015. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 27.10.2015. године до 14.00 часова.
 • упис примљених кандидата почиње 28.10. године, а завршава се 30.10.2015. године.

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

                                                                                                    Студентска служба

Требиње, 12.10.2015.године

Конкурс за упис студената на ФПМ Требиње – II уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у другом уписном року академске 2015/2016. године

У академској 2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње, на први циклус студија, у другом уписном року уписује 24 студената у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У другом уписном року планиран је упис:

 Индустријски менаџмент
– 6 студената – буџет,
– 10 студената – суфинансирање и
– 2 студента – страни држављани.

 Индустријско инжењерство за енергетику
– 3 студената – суфинансирање и
– 3 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике. Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Други уписни рок:

– пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. године, а завршава 28.08.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
– полагање пријемног испита из математике обавиће се 31.08.2015. године са почетком у 9.00 часова;
– објављивање резултата конкурса је 02.09.2015. године до 14.00 часова.
– упис примљених кандидата почиње 07.09.2015. године, а завршава се 11.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног миспита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Оригинална свједочанствао завршеним разредима средњег образовања;
3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. Студенти са инвалидитетом и
5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од IIIдо VI категорије,
2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош. 

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама Републике Српске биће расписан у септембру 2015. године.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба

Требиње, 13.07.2015

„Crivelli Europe PhD“ стипендије Фондације UniCredit & Universities

 

UniCredit & Universities Фондације осигуравају међународну специјализацију најбољих европских талената у областима економије, банкарства и финансија.

Позив је сада отворен за једну Crivelli Europe стипендију, отворену за младе са завршеним студијем економије, банкарства или финансија који желе почети PhD студиј у току 2016 – 2017. академске године у неком од европских, америчких или универзитета у другим земљама у којим је присутна UniCredit банка.

Висина школарине је 25.000 евра (или еквивалент). Овај износ укључује путне трошкове и здравствено осигурање, прије опорезивања. Трошкови школовања су такођер покривени од стране Фондације. Criveli стипендија је некомпатибилна са било којом другом стипендијом.

Позив је отворен за младе са завршеним студијима економије, банкарства и финансија у европским земљама у којим је Група присутна.

Апликације се предају путем интернета на адреси: www.unicreditanduniversities.eu


Крајњи рок за пријаву је 15. новембар 2015. године.


 

Додатне информације: Crivelli Europe PhD

Извор: http://www.ues.rs.ba/

 

 

КОНКУРС 4

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор наставника у звање доцента  за ужу научну областМашинство, ужа образовна област Производно инжењерство………………………………………………1 извршилац.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.

 

КОНКУРС 3

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор наставника у сва звања за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика, ужа образовна област Инжењерство за енергетику………………………………………………1 извршилац.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.

 

КОНКУРС 2

 

КОНКУРС

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент

За избор у звање асистента за ужу научну област Машинство, ужа образовна област Производно инжењерство………………………………………………2 извршиоца.

Степе Степановића, 89101 Требиње

Извор: дневни лист Глас Српске 22.07.2015.