Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу научну област Друга инжењерства и технологије на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.

Испитни рокови од 08. јуна до 30. октобрa

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву на ванредној сјединици донио је одлуку о полагању испита у љетном семестру академске 2019/2020. године.

Факултети/академије Универзитета у Источном Сарајеву испите ће одржати у пет испитних рокова и осам термина уз могућност рада суботом и то:

  • Априлски испитни рок (1термин) у периоду од 08.06.2020. до 19.06.2020. године (1 термин)
  • Јунско-јулски испитни рок, у периоду од 29.06.2020. до 25.07.2020. године (2 термина)
  • Августовски испитни рок, у периоду од 17.08.2020. до 29.08.2020. године (1 термин)
  • Септембарски испитни рок, у периоду од 01.09.2020. до 26.09.2020. године (2 термина)
  • Октобарски испитни рок, у периоду од 01.10.2020. до 30.10.2020.године (2 термина).

18. Међународна научна конференција о индустријским системима – индустријска иновација у дигиталном добу

18th International Scientific Conference on Industrial Systems – Industrial Innovation in Digital Age
The Conference will be held in Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, October 7 – 9, 2020

The Department of Industrial Engineering and Management at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad organizes a Scientific Conference on Industrial Systems engineering and management field of science and practice, once in three years, with the following goals:

– to bring together prominent researchers and practitioners from faculties, scientific institutes and different enterprises or other organizations,
– to enable presentation of new knowledge and exchange of practical experience in industrial systems engineering and management and
– to propose theoretically developed and practically tested solutions for manufacturing and business improvements achieved in the period between two conferences.

http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/is20

http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/images/IS20/IS20-call-for-papers.pdf

 

Информације о условима уписа и студијским програмима

Због режима рада на нашем Факултету узрокованог пандемијом корона вируса, све потребне информације о Факултету за производњу и менаџмент Требиње, условима уписа и студијским програмима можете добити и на телефон/вибер: 065 390 240 и 065 353 819 као и у просторијама Факултета у периоду од 09:00 до 14:00 часова сваког радног дана.

Обавјештење о нерадном дану

Овим путем обавјештавамо студенте Факултета за производњу и менаџмент Требиње, а поступајући у складу са календаром наставе Универзитета у Источном Сарајеву,  да се online настава  неће одржавати дана 01.05.2020. године.

Декан

Проф. др Душан Јокановић

Пројекат „Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“ улази у завршну фазу реализације

Факултет за производњу и менаџмент Требиње je u завршној фази реализације пројекта, одобреног за суфинансирање од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“. Овај пројекат Факултет реализује у сарадњи са „Музејом Херцеговине Требиње“ и Математичким Институтом САНУ.

Дигитализација музејске грађе је једно од круцијалних питања музеја данашњице. Дугорочни стратешки циљ овог програма је и јачање ресурса и институционалне и стручне способности  музеја да планирају, изграћују и одржавају квалитетне дигиталне садржаје и услуге.

Дигитализација пружа велике могућности у манипулисању, кориштењу, дистрибуцији, и посебно чувању грађе за будућност. Дигитализацијом своје грађе Музеј ће омогућити приступ јединицама грађе које представљају вриједне и јединствене примјерке археолошке, етнолошке, збирке Јована Дучића, умјетничке и природњачке збирке. Темељна је сврха овим путем повећати приступ и кориштење фонда Музеја, заштитити вриједне примјерке и омогућити лакше кориштење често употребљаване грађе. С тим су циљевима усклађени критерији одабира грађе за дигитализацију.

Дигитализовано је око 70% од укупне количине издвојених предмета из сваке збирке до данас. Предмети који су дигитализовани су већином предмети тро-диманзионалног облика за чију је дигитализацију кориштен 3Д скенер са пратећом опремом и софтвером. Преостала количина предмета тј. артефеката коју је потребно дигитализовати јесу „предмети“ који су већином израђени од папира, платна, пергамента или њима сличних материјала те је за њихову дигитализацију потребно кориштење flat-bed скенера или опреме која се по својим техничким карактеристикама разликује од опреме кориштене за скенирање тро-димензионалних облика тј. предмета.

Наком комплетирања цјелокупне збирке дигитализованих предмета, исте је потребо пост-процесирати у различитим софтверима како би се добили квалитетни output-и који ће бити оптимизовани за чување и приказ на различитим медијима. Један од изабраних медија за приказ дигитализованих предмета биће и web-сајт „Музеја Херцеговине Требиње“ гдје ће дигитализовани предмети бити распоређени по збиркама којима припадају те ће у оквиру тих збирки бити омогућен њихов виртуелни преглед у 360° са свим детаљима о сваком предмету појединачно.

Објављивањем дигитализованог садржаја путем Интернета грађа постаје доступна на даљину, без обзира на то гдје се корисник налази, и у вријеме које одговара кориснику. Музеј нудећи своје садржај овим путем, може рачунати на то да ће се проширити њихова корисничка заједница, да ће њихова понуда постати видљивија те ће привући и нове врсте корисника, који иначе можда не би сазнали за садржаје које оне нуде.


Дигитализација

Обавјештење

Овим путем обавјештавамо студенте Факултета за производњу и менаџмент Требиње, да поступајући у складу са календаром наставе Универзитета у Источном Сарајеву, online настава се неће одржавати дана 17.04.2020. године и дана 20.04.2020. године.

 

Декан

Проф. др Душан Јокановић