Студенти ФПМ Требиње обављају стручну праксу у МХ Електропривреде Републике Српске

У складу са споразумом Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву и МХ Електропривреде Републике Српске матично предузеће а.д. Требиње, студенти факултета ће у наредном периоду имати могућност да обављају стручну праксу у овом предузећу. Циљ стручне праксе је да се студентима омогући да у радном окружењу стекну практична знања, вјештине и потребно радно искуство за обављање послова, као и оспособљеност за практичну примјену стечених теоријских знања акредитованих студијских програма факултета који похађају. Овај споразум представља један од примјера успјешног споја науке и привреде и вјерујемо да ће се ова сарадња у будућности продубљивати и по другим основама.

КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија у другом уписном року на ФПМ Требиње у академској 2020/2021. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у другом

уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2020/2021. години

 

 

У академској  2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у другом уписном року уписује  32  студената  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 10 студената на буџет РС,
 • 3 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 11 студената на буџет РС,
 • 4 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана

 

      Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

 

      Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

      Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 31.08.2020. године, а завршава 009.2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 07.09.2020. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је до 09.09.2020. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 14.09. године, а завршава се 18.09.2020. године.

 

      Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

                                                                                                Студентска служба

 

Требиње, 29.07.2020. године

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија у првом уписном року на ФПМ Требиње у академској 2020/2021.

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија 

у првом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2020/2021. години

 

У академској  2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  у првом уписном року уписује 14 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на суфинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на суфинансирање и
 • 1 страног држављана.

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
 • Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

      Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 • пријављивање кандидата почиње 22.06.2020. године, а завршава 23.10.2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита обавиће се 26.10.2020. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 27.2020. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 28.10. године, а завршава се 30.10.2020. године.

      Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

                                                                                                Студентска служба

Требиње, 10.06.2020. године

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Карић Ђорђа

Дана 24.07.2020. године са почетком у 08.30 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Карић Ђорђа на тему: „Кључни показатељи перформанси процеса развоја производа и услуга“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

 1. Доц. др Мирјана Миљановић, предсједник Комисије;
 2. Проф. др Жељко Ђурић, ментор;
 3. Доц. др Радослав Вучуревић, члан Комисије.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

ПОЧЕТАК ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ОБУКЕ ЗА CNC ОПЕРАТЕРА

Данас је у просторијама Факултета за производњу и менаџмент Требиње почео теоретски дио наставе за CNC оператера, који је дио програма „Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у источној Херцеговини“, који се организује у оквиру пројекта „Моја будућност“, који у БиХ, Републици Српској реализује Фондација Хелветас „Моја Будућност“. Програм реализује Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Требиње, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Фондација Хелветас , Едукативни центар, Привредна комора Републике Српске и предузеће Swisslion IAT а.д. Требиње. 

Прије званичног почетка, полазницима су се, са пар уводних ријечи обратили представници Агенције за развој малих и средњих предузећа, Декан ФПМ Требиње, проф. др Душан Јокановић, те проф. др Обрад Спаић, који ће и водити овај дио наставе, који су нагласили да је спој науке и привреде оно што нам је свима потребно, те пожељели кандидатима срећан почетак обуке и што квалитетнији и успјешнији рад и завршетак исте. 


ПОЧЕТАК ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ОБУКЕ