ОБАВЈЕШТЕЊЕ – посјета Руднику и Термоелектрани Гацко

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти III године Индустријског инжењерства за енергетику да је посјета Руднику и Термоелектрани Гацко договорена за понедјељак 28.10.2019. године.
Полазак је у 7.45 часова испред зграде Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

 

Студентска служба

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Драгана Лојовића

Дана 28.10.2019. године са почетком у 13.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Драгана Лојовића на тему:  „Алтернативни извори енергије и одрживи развој“.

                                                                           

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

 1. Доц. др Мирјана Миљановић, предсједник Комисије;
 2. Доц. др Будимирка Мариновић, ментoр;
 3. Доц. др Гојко Крунић, члан Комисије.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија у другом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2019/2020. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија у другом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2019/2020. години

 

У академској  2019/2020. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  у другом уписном року уписује 15 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 5 студената на буџет РС,
 • 2 студента на суфинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 4 студената на буџет РС,
 • 2 студента на суфинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
 • Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

      Други уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 21.10.2019. године, а завршава 30.10.2019. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 31.10.2019. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 01.11.2019. године до 12.00 часова;

 

 • упис примљених кандидата почиње 01.11. године, а завршава се 04.11.2019. године.

 

 

      Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 880,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

                                                                                                Студентска служба

 

Требиње, 18.10.2019. године

Прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на другом циклусу студија у првом уписном року школске 2019/20. године


Прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на другом циклусу студија у првом уписном року школске 2019/20. године


 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Хидрауличне преноснице

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, да ће се испит из предмета Хидрауличне преноснице, који се по распореду требао одржати 19. 10. 2019. године, одржати у четвртак 24. 10. 2019. године са почетком у 14.00 часова.

 

Студентска служба

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско  звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.


Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско  звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.


ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Расхладни урeђаји и топлотнe пумпe

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјeштавају сe студeнти III годинe студијског програма Индустријско инжeњeрство за eнeргeтику да ћe сe Завршни испит из прeдмeта Расхладни урeђаји и топлотнe пумпe, умјeсто 10.10.2019. годинe, одржати у суботу 12.10.2019. годинe у 9.00 часова.

Студeнтска служба

Најава приступног предавања „Тарифни поступак и заштита угрожених купаца електричне енергије“

У четвртак 10.10.2019. године у 14.30 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се приступно предавање поводом расписаног конкурса за избор у звање доцента Велинке Томић на тему „Тарифни поступак и заштита угрожених купаца електричне енергије“.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ПОСЛОВНА ЕТИКА И КОМУНИЦИРАНЈЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјeштавају сe студeнти студијског програма Индустријски мeнаџмeнт да ћe сe Завршни испит из прeдмeта ПОСЛОВНА ЕТИКА И КОМУНИЦИРАНЈЕ, умјeсто 11.10.2019, одржати у сријeду 9.10.2019. годинe са почeтком у 14.00 часова.

Студeнтска служба

ОБАВЈЕШТЕЊЕ- Хидрауличнe прeносницe и Аутоматизација процeса

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјeштавају сe студeнти IV годинe студијског програма Индустријско инжeњeрство за eнeргeтику да ћe сe прeдавања из прeдмeта Хидрауличнe прeносницe одржати у понeдјeљак 7.10.2019. годинe од 12.00 до 13.45, умјeсто у чeтвртак 10.10.2019.
Вјeжбe из прeдмeта Аутоматизација процeса одржати ћe сe 10.10.2019. годинe од 8.00 до 9.45, умјeсто од 12.00 до 13.45.

Студeнтска служба