Одбрана завршног рада Марије Даковић

Дана 16.03.2016. године (сриједа) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата МАРИЈЕ ДАКОВИЋ на тему: „ПРОБЛЕМИ ИЗБОРА МИСИЈЕ И ЦИЉЕВА ПРЕДУЗЕЋА НА ПРИМЈЕРУ МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Душан Јокановић – предсједник,
  2. Проф. др Илинка Унковић – ментор,
  3. Др Мирјана Миљановић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Конкурс за избор наставника у сва звања

Факултет за производњу и менаџмент Требиње расписује конкурс за избор наставника у сва звања.


Конкурс

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Степе Степановића, бб.

89101 Требиње

  1. За избор наставника у сва наставна-научна звања за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика и ужа област образовања Инжењерство за енергетику (предмети: Механика флуида; Транспорт флуида цијевима; Цјевоводи и арматуре; Гасне турбине; Енергетски менаџмент у индустрији; Планирање у енергетици)..1 извршилац.

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77.; 78.; и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

– Овјерене копије диплома о стеченој високој спреми  и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

– Извод из матичне књиге рођених,

– Доказ о избору у звање (ако је раније биран),

– Кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова  за избор у звање у које се бира  у складу са члановима 77,78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Рок за подношење пријава за све расписане огласе – конкурсе почиње се рачунати од првог наредног дана од дана објављивања. Ако задњи дан рока пада у недјељу или дан у који се по закону не ради, трајање рока се продужава за први радни дан. Сви кандидати који се пријављују на оглас – конкурс морају испуњавати опште услове предвиђене законом.

Са кандидатима који су поднели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве на оглас – конкурс са правно ваљаним доказима  о испуњавању услова за обављање послова на одређеном радном мјесту упутити на адресу послодавца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Извор: Глас Српске, 2. март. 2016. године

Конкурс траје 15 дана.


 

konkurs

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о одлагању одбране завршног рада кандидата Лазара Лечића

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата ЛАЗАРА ЛЕЧИЋА на тему: „ВРСТЕ И ОБЛИЦИ КРЕДИТА“ из објективних разлога одлаже се за четвртак 03.03.2016. године за 13:00 часова.

 

 

Требиње, 01.03.2016. године                                                              Секретаријат  факултета

 

Одбрана завршног рада – Лазар Лечић

Дана 02.03.2016. године (сриједа) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата ЛАЗАРА ЛЕЧИЋА на тему: „ВРСТЕ И ОБЛИЦИ КРЕДИТА“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Душан Јокановић – предсједник,
  2. Проф. др Илинка Унковић – ментор,
  3. Др Мирјана Миљановић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Почетак наставе у љетном семестру 2015/16. године

Обавјештавају се студенти Факултета за производњу и менаџмент да ће настава у љетном семестру академске 2015/16. године, за све године студија почети 29.02.2016. године. Настава ће се одвијати према распореду који можете погледати у прилогу.

 


Менаџмент – Распоред  предавања и вјежби – љетњи семестар 15/16Енергетика – Распоред  предавања и вјежби – љетњи семестар 15/16


 

 

Стицање стручне праксе боравком у инсотранству – IAESTE

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) је међунардоно удружење за размјену студената ради стицања стручне праксе. Ова организација је регистрована у Босни и Херцеговини, са сједиштем Националног комитета у Бањалуци.

Више информација можете добити на адреси: http://iaeste.ba/o-nama/

Сваке године, рок за предају „номинације“ студента за одабир праксе је 15. март.

Јавна одбрана завршног рада – СТЕФАНА ШКИЉЕВИЋА

Дана 23.02.2016. године (уторак) са почетком у 11.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата СТЕФАНА ШКИЉЕВИЋА на тему: „ЗАВАРИВАЊЕ БАКАРНИХ ЛЕГУРА ПОСТУПКОМ FSW .

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Доц. др Обрад Спаић- предсједник,
  2. Проф. др Милан Вукчевић – ментор,
  3. Доц. др Никола Шибалић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Јавна одбрана студијског истраживачког рада – Татјане Мићовић

OБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Дана 19.02.2016. године са почетком у 09.00 часова, у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње,  одржаће се јавна одбрана студијског истраживачког рада на основу Завршног  рада на другом циклусу студија, кандидата Татјане Мићовић.                                

Требиње, 12.02.2016. године                                                           

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Пословно право

Универзитет у Источном Сарајеву

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти да ће се испит из предмета Пословно право одржати 12.02. 2016. године (петак) са почетком у 11.00 часова.

Студенти су обавезни да пријаве испит до 11.02. у 12.00 часова (четвртак).

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Требиње, 09. 02. 2016. године