Part-time job за студенте у фирми из ВБ

У уторак 30. јуна у 11 сати у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржат ће се презентација која промовише ангажман студената за рад на даљину уз могућност заснивања редовног радног односа.

* Тип пословне активности: формирање и ширење сарадничке мреже у области иновативног облика “директне продаје”
* Врста рада: хонорарно ангажовање са самосталним избором радних термина и обима уложеног времена
* Облик рада: доминантно ”рад на даљину” уз коришћење стандардних информатичких алата
* Примања: пропорционално постигнутим резултатима, нелимитирана, дугорочно правно заштићена
* Паралелни интерес: могућност професионалног ангажовања у оквиру иностраних привредних заступништава
* Дугорочни интерес: могућност заснивања редовног радног односа по окончању студија
* Врста робе: доминантно иновативни производи широке потрошње
* Порекло добављача производа: УСА, Европска Унија, Јапан
* Циљна тржишта: национално тржиште дјелимично, у већој мјери регион и шире иностранство
* Потребне квалификације: вјештине у свери маркетинга и посебно промоције, вјештине непосредне комуникације
* Препоручљиве квалификације: енглески или други фреквентнији страни језици, стандардне економске вјештине
* Подршка у раду: менторски систем у првој години ангажовања, комплетна оперативна логистика у раду
* Рок за подношење пријава: ………
* Пријаве уз CV, на матерњем језику или енглеском, слати на адресу:  clara_de.boer@archibald2r.co.uk

Објављена два нова конкурса науке

Министарство науке и технологије РС објавило је Конкурс за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научно-истраживачки рад и Конкурс за суфинансирање научних публикација. Оба конкурса односе се на 2015. годину.

Услови за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад је да се ради о научно-истраживачкој организацији из Републике Српске која је уписана у Регистар научноистраживачких организација у Министарству науке и технологије и пријављена у систем E-CRIS.RS, да постоји реална потреба за таквом опремом или простором, да је од стране организације припремљен интегралан пројекат за набавку опреме или обезбјеђење простора, да је обезбијеђено учешће матичне научно-истраживачке организације и других надлежних или релевантних субјеката у финансирању предметног пројекта и да је програм у складу са програмом рада Министарства и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске и приоритетним научним областима дефинисаним у поменутој стратегији.

Укупна средства за ову намјену износе 100.000 КМ.

Другим конкурсом обухваћено је суфинансирање научних публикација, тј. научних књига и часописа, зборника и годишњака.

Право пријаве на конкурс имају аутори научних публикација, високошколске установе, научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије (односи се на институте и удружења) и овлашћени издавачи научних публикација, по одређеном, конкретном захтјеву за сваку научну публикацију појединачно.

У складу са финансијским планом рада Министарства науке и технологије, Ресора науке за 2015. годину, средства за суфинансирање научних публикација износе укупно 110.000 КМ.


Пријаве на оба конкурса отворене су до 30. септембра 2015. године.


Конкурсе и обрасце за пријаву преузмите у прилогу!

Извор: WEB Редакција УИС

Преузмите додатак кликом на линк.

Термини припремне наставе

Термини припремне наставе за полагање пријемног испита из Математике:


ПЕТАК 19.06. -10:00
ПОНЕДЕЉАК 22.06. -10.00
УТОРАК 23.06. -10:00
СРИЈЕДА 24.06. -10.00
ЧЕТВРТАК 25.06. -10:00
ПЕТАК 26.06. -10:00


 

Секретаријат факултета

 

 

Јавна одбрана студијског истраживачког рада

OБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Дана 25.06.2015. године са почетком у 13.00 часова, у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње,  одржаће се јавна одбрана студијског истраживачког рада на основу Завршног  рада на другом циклусу студија, кандидата Смиљке Буха.                                       

 

Требиње, 17.06.2015. године                                                                                                                                                                        СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Конкурс за упис студената на ФПМ Требиње

КОНКУРС 

за упис студената у прву  годину  првог  циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у првом уписном року академске 2015/2016. године

 У академској  2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у првом уписном року уписује   55  студената  у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

На два студијска програма планиран је упис сљедећег броја студената:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 15 студената буџет,
 • 10 студената суфинансирање и
 • 2 студента страни држављани.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената буџет,
 • 10 студената суфинансирање и
 • 3 студента страни држављани.

 

      Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

 

      Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

      Први уписни рок:

 

 • пријављивање кандидата почиње 22.06.2015. године, а завршава 26.06.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 29.06.2015. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 01.07.2015. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 06.07. године, а завршава се 10.07.2015. године.

 

      Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. године, а завршава 28.08.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 31.08.2015. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 02.09.2015. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 07.09. године, а завршава се 11.09.2015. године.

 

      Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

 

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама Републике Српске биће расписан у септембру 2015. године.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

                                                                                                                         Студентска служба

Требиње, 17.06.2015. године

 

 

Конкурс за суфинансирање научних скупова 2015

 

Министарство науке и технологије РС данас је расписало конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2015. години.

На конкурс се могу пријавити научноистраживачке институције – организатори научних скупова у Републици Српској, за суфинансирање научних скупова код којих је извршена категоризација и који се налазе на ранг-листи класификованих и категорисаних научних скупова.

Научноистраживачка организација може добити финансијску подршку једном годишње за одржавање научног скупа из одређене научне области, а максимално два пута из различитих ужих научних области.

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства науке и технологије за 2015. годину укупна средства за ову намјену износе 150.000,00 KM.

 


Рок за пријаву на конкурс је 31. октобар 2015. године.


 

Ранг-листу класификованих и категорисаних научних скупова преузмите у прилогу!

Извор: Министарство науке и технологије РС


Преузмите додатак кликом на линк.


Конкурс за упис бруцоша наредне седмице

 

Конкурс за упис студената у прву годину годину првог циклуса студија академске 2015/2016. године на јавним високошколским установама биће објављен наредне седмице.

Пријављивање кандидата почеће 22. јуна, а полагање пријемног испита је 29. јуна.

Објављивање резултата конкурса је 1. јула, а упис примљених кандидата вршиће се од 6. до 10. јула.

На Универзитету у Источном Сарајеву, одлуком Владе Републике Српске, предвиђен је упис 2.928 бруцоша и 105 студената на Православном богословском факултету Свети Василије Острошки у Фочи.

У академској 2015/16. години јавним високошколским установама одобрен је упис 6.753 студента.

 


Конкурс ће бити објављен на сајту Универзитета у Источном Сарајеву и у дневним новинама.


 

Извор: WEB Редакција УИС

 

Обавјештење о организовању припремне наставе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани матуранти који желе да упишу студијски програм:

 • Индустријски менаџмент или
 • Индустријско инжењерство за енергетику,

нa Факултету за производњу и менаџмент Требиње, да ће се организовати припремна настава за полагање пријемног испита из Математике.

Припремна настава ће почети у петак, 19. јуна 2015. године у просторијама Факултета са почетком у 10.00 часова.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефон број 059/490-654 и 059/240-654.

 

                                                                     Студентска служба Факултета

Требиње, 08.06.2015. године