ОБАВЈЕШTЕЊЕ – Наука о материјалима

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се студенти 1. године, оба студијска програма, да ће се Завршни испит из наставног предмета Наука о материјалима, умјесто у 9 часова, одржати у 10.00 часова, 20. 06. 2020. године.

Студентска служба

 

 

Посјета градоначелника Ћурића високошколским установама у Требињу и свечано стављање у функцију лифта на ФПМ Требиње

Дана 17.06.2020. године на Факултету за производњу и менаџмент Требиње одржан је радни састанак руководства Факултета за производњу и менаџмент Требиње са Управом града Требиња, коју је предводио гадоначелник града, Мирко Ћурић. Овај састанак је један у низу који је градоначелник Ћурић одржао са руководствима високошколских установа у Граду Требињу.
Најприје је у 12 сати свечано у функцију стављен лифт за студенте са инвалидитетом, који је донација предсједника Републике Српске, Жељке Цвијановић. 
Током састанка са руководством ФПМ Требиње, градоначелник Ћурић је информисан о квалитету наставе као и о свим актуелним пројектима, посебно оним који промовишу сарадњу са привредом, националним и међународним пројектима. Констатовано је да је сарадња града и Факултета за производњу и менаџмент Требиње на високом нивоу, али да је потребно изнова тражити модалитете за нове облике сарадње који обезбјеђују боље услове студирања, као и већу искориштеност академских ресурса Универзитета у Источном Сарајеву.  Постоји ријешеност града Требиња за веће стипендирање студената ФПМ Требиње, као и обезбјеђивање запошљавања најбољих студента, као најбољих амбасадора квалитета студирања на ФПМ Требиње. 
У наредном периоду град Требиње ће уз стручну подршку Факултета за производњу и менаџмент Требиње организовати стручне и научне скупове који ће помоћи снажењу привреде у Херцеговини.
У будућности ће услиједити и други састанци, којима ће кренути реализација конкретних облика сарадње, посебно у оном дијелу у коме ће ФПМ Требиње помоћи управи Града у изради пројекта и рјешавању бројних других проблема.
У завршници низа посјета, услиједио је заједнички састанак декана Факултета за проиводњу и менаџмент Требиње, Ликовне академије и директора Високе школе за туризам и хотелијерство са Управом града. 

Посјета градоначелника Ћурића

Почeтак реализацијe програма “Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у Источној Херцеговини“ планиран на ФПМ Требиње

Програм „Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у Источној Херцеговини“, организује се у оквиру пројекта „Моја будућност“, који у БиХ, Републици Српској реализује Фондација Хелветас „Моја Будућност“. Програм реализује Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Требиње, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Фондација Хелветас , Едукативни центар, Привредна комора Републике Српске, и предузеће Swisslion IAT а.д. Требиње.

 

Циљ програма оспособљавања је да полазници усвоје знања и радне вјештине за обављање послова оператера на CNC машинама за обраду метала, омогућавање оспособљавања због запошљавања или самозапошљавања, али и јачање капацитета установа образовања и предузећа, за континуирано провођење пројеката оспособљавања, те осталих партнера који ће бити укључени у програм.

 

Теоријски дио наставе реализоваће се на Факултету за производњу и менаџмент а наставу ће изводити професори са Факултета. Планирано је 90 часова теоријске наставе и 150 часова практичне наставе. Наставне јединице су усклађене са практичним дијелом на начин да послије одслушаних предавања, кандидати усвајају практична знања која ће изводити стручни кадар у Swisslion IAT а.д. Требиње. Програм обуке почиње 29.06.2020. године и трајаће три мјесеца.

 

Кандидатима који успјешно заврше обуку биће додијељено увјерење које ће омогућити потврду стеченог звања и вјештина уписом у радну књижицу, те понуђено радно мјесто у предузећу у којем се проводи оспособљавање, у сврху стицања додатних практичних компетенција и вјештина.


Обука

КОНКУРС – за упис студената у прву годину другог циклуса студија на ФПМ Требиње у академској 2020/2021. години

КОНКУРС

за упис студената у прву годину другог циклуса студија

у првом уписном року на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2020/2021. години

 

 

 

У академској 2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину  другог  циклуса  студија    у  првом  уписном  року  уписује  14  студената   на  два студијска  програма:

 

 Индустријски менаџмент

–   5 студената на буџет РС,

–   1 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

 Индустријско инжењерство за енергетику

–   5 студената на буџет РС,

–   1 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу

се звања:

–   Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

–   Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА  СТУДИЈА:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  22.06.2020.  године,  а завршава  23.10.2020.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита  обавиће се 26.10.2020. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 27.10.2020. године до 14.00 часова;

–   упис  примљених  кандидата  почиње    28.10.2020.  године,  а  завршава  се  30.10.2020. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс  кандидати су дужни поднијети  пријаву и приложити сљедећа  документа,  и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

 

 

Кандидати су обавезни  да на  полагање пријемног испита  понесу личну  карту  или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 10.06.2020. године

КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија на ФПМ Требиње у академској 2020/2021. години

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2020/2021. години

 

У академској 2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса  студија уписује  46  студената  на два студијска  програма и то:

 Индустријски менаџмент

–   15 студената на буџет РС,

–   3 студената на суфинансирање и

–   2 страна држављана.

 

 Индустријско инжењерство за енергетику

–   20 студената на буџет РС,

–   4 студената на суфинансирање и

–   2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА  СТУДИЈА:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  22.06.2020.  године,  а завршава  26.06.2020.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита из математике обавиће се 01.07.2020. године са почетком у

9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 06.07.2020. године до 14.00 часова.

–   упис  примљених  кандидата  почиње    08.07.2020.  године,  а  завршава  се  17.07.2020. године.

 

Уколико у првом року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати

други уписни рок према сљедећим терминима:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  31.08.2020.  године,  а завршава  04.09.2020.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита из математике обавиће се 07.09.2020. године са почетком у

9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је до 09.09.2020. године до 14.00 часова.

–   упис примљених кандидата почиње 14.09.2020. године, а завршава се 18.09.2020. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс  кандидати су дужни поднијети  пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Кандидати су обавезни  да на  полагање пријемног испита  понесу личну  карту  или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

Студентска служба

Требиње, 10.06.2020. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСАНИХ МЈЕРА

Имајући у виду чињеницу да предстоји одржавање испитног рока, обавјештавамо Вас да су наставници, сарадници и студенти дужни поштовати прописане мјере у циљу заштите и спрјечавања ширења вируса Корона, те с тим у вези је неопходно ношење заштитиних маски у згради факултета и обезбјеђење минималног растојања од 2 метра између присутних.

Успјешно окончана онлине настава у љетном семетру на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

У складу са инструкцијама Министарства за научно-технолошки развој високо образовање и информационо друштво, и органа Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са пандемијом вирусом COVID-19, настава на факултету се одвијала у пуном капацитету користећи видео комуникације као што су YITSI видео конференцијски систем и ZOOM систем.

YITSI сиситем представља опен соурце платформу која се инсталира на серверске технологије, и као таква омогућава потпуну контролу од стране администратора система.


Такодје је кориштена и чувена ZOOM платформа, као лидер у модерним видео комуникацијама, која заправо јесте cloud платформа за видео и аудио састанке, конференције, тренинге,аудио састанке и wеb-инаре.


Испитни рок на факултету почиње 15.06 и одвијаће се у складу са одлукама сената Универзитета.
Захваљујемо се студентима на одговорном односу према онлине настави, као и свим обавезама које су се појавиле у оваквој ситуацији.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – помјерање термина одржавања Априлског испитног

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње да је, из објективних разлога, дошло до помјерања термина одржавања Априлског испитног рока за 7 (седам) дана.

Нови термини одржавања Априлског испитног рока постављени су на огласну таблу и сајт Факултета.

Студентска служба