Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, за ужу научну област Менаџмент


Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање  редовни професор, за ужу научну област Менаџмент


Коментари су закључени.