Почетак реализације пројекта „Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“

Дана 03.07.2019. године представници Факултета за призводњу и менаџмент Требиње, заједно са представницима Музеја Херцеговине Требиње посјетили су Српску Академију Наука и Умјестности односно Математички Институт САНУ у Београду, а све поводом почетка реализације пројекта „Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“.

Посјета је реализована са циљем упознавања са процесом дигитализације културне баштине те преношења релних искустава од стране стручњака са Математичног Институтта САНУ. Чланови тима пројекта на Математичком Институту се се упознали са реалним искуствима процеса дигитализације, начином презентације, системом потхрањивања те кориштеним hardware-ом и software-ом.

Факултету за производњу и менаџмент пројекат одобрен за суфинансирање од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво: Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње. Највећи дио пројектних активности ће се реализовати у лабораторијама Факултета за производњу и менаџмент, а други дио у просторијама партнера у пројекту: Музеја Херцеговине Требиње.

 Пројекат “Дигитализације музејске грађе Музеја Херецговине Требиње” има циљ да на једном мјесту обједини све релевантне податке о музејској грађи Музеја и да их дä на коришћење ширем кругу корисника, независно да ли је државни орган,  пословна заједница или грађанин (или што ширем кругу корисника). Пројекат се реализује у сарадњи са Математичким Институтом САНУ.

Користи од предложеног пројекта имаће: образовне установе, стручна и интересна удужења, друге установе у култури, научни радници, посредни и непосредни корисници пројекта.


Посјета МИСАНУ

Коментари су закључени.