Наставници / Клипне пумпе

Предметни наставник: Др Гојко Крунић, доцент

e-mail: gojko.krunic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059 490 654

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

e-mail: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/436-353

Термини консултација: