Наставници / Клипне пумпе

Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

e-mail: obradspaic59@gmail.com

телефон: 059 490 654,    065 521 933

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

e-mail: aleksandra.koprivica@ymail.com  телефон: 065/436-353

Термини консултација: