Наставник на предмету: Др Радош Булатовић, ред. проф

е-маил: rados@ac.me   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Др Гојко Крунић, доцент

е-маил: gojkokrunic@gmail.com   телефон: 059 490 654

Термини консултација: понедјељак од 09:00 до 10:00

ОБАВЈЕШТЕЊЕ-МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,ЦЈЕВОВОДИ И АРМАТУРЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ-МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,ЦЈЕВОВОДИ И АРМАТУРЕ