Предметни наставник: Др Душан Јокановић, ван. проф.   

e-mail: dekan.fpmtrebinje@gmail.com   dusanjok@yahoo.com   телефон: 00387 65 911154

Термини консултација: сриједа од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Мр Марина Милићевић, виши асистент

e-mail:  marina.zirojevic@live.com

телефон: 059 490 654

Термини консултација: сриједа од 13:00 до 14:00