Предметни наставник: Академик, др Ранислав Булатовић, редовни професор

е-маил:   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент:  Милица Радовановић, асистент

е-маил:   телефон:

Термини консултација:

Механика 2 (Кинематика) – обавјештење

Обавјештавају се студенти 2. године, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, да ће се 2.  колоквијум из предмета Механика 2 (Кинематика) одржати 22.01.2020.године, са почетком у 08.00 часова.

Механика 2 (Кинематика) – обавјештење

Обавјештавају се студенти 2. године, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, да ће се 1. поновљени  колоквијум из предмета Механика 2(Кинематика) одржати 09.12.2019. године, са почетком у 08.30 часова.

Механика 2 (Кинематика) – обавјештење

Обавјештавају се студенти 2. године, студијског програма Индустријскo инжењерство за енергетику, да ће се 1. колоквијум из предмета Механика 2 (Кинематика) одржати 14.11.2019. године, са почетком у 8.00 часова.