Предметни наставник:  Др Будимирка Мариновић, доцент

е-mail: buda.koprivica@gmail.com     телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент:  Др Радослав Вучуревић, доцент

е-маил: radoslav.vucurevic@gmail.com  телефон: 065 487 264

Термини консултација: уторком од 14:00 до 15:00

Механика флуида – обавјештење

Други колоквијум из предмета Meханика флуида ће се одржати 15.01.2019. године (уторак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић

Механика флуида – обавјештење

Први поновљени колоквијум из предмета Механика флуида ће се одржати 20.12.2018. године (четвртак) са почетком у 14.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић