Предметни наставник: Др Љерка Јефтић, ванредни професор   

e-mail: ljerkajeftic_22@hotmail.com   телефон: 065 594 829

Термини консултација: сриједа од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Мр Маја Ковачевић, виши асистент  

e-mail: majabileca@yahoo.com   телефон: 059- 490- 654

термини консултација: сриједа 12:00-13:00