Предметни наставник: Др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinka.unkovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00