Наставник на предмету: Др Радош Булатовић, ред. проф

е-маил: rados@ac.me   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Др Гојко Крунић, доцент

е-маил: gojkokrunic@gmail.com   телефон: 059 490 654

Термини консултација: понедјељак од 09:00 до 10:00

Машински елементи – обавјештење

Обавјештавају се студенти 2. године, студијског програма Индустријскo инжењерство за енергетику, да ће се 1. колоквијум из предмета Машински елементи одржати 22.11.2019. године, са почетком у 9.00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ-МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,ЦЈЕВОВОДИ И АРМАТУРЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ-МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА,ЦЈЕВОВОДИ И АРМАТУРЕ

Резултати-Машински елементи

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

Наставни предмет:  Машински елементи

 

Р  Е  З  У  Л  Т  А  Т  И

 

1 колоквијум, одржаног 19.11.2015.

 

 

Ред.

број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Број

индекса

Остварени поени  
 
1. Андријана Шараба 51/14 9,71/15  
2. Сања Шотра 53/14 9,22/15  
Закључно са редним бројем  2.  

 

Напомена: Студенти који су освојили најмање 7,65 бодова су задовољили на  колоквијуму.

                                                                                                  

                                                                                                             Предметни наставник

                                                                                    ___________________

                                                                                    /Проф. др Радош Булатовић/