Предметни наставник:  Др Будимирка Мариновић, доцент

е-mail: buda.koprivica@gmail.com     телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Милица Кашиковић, асистент

е-маил: milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација:

Механика флуида – обавјештење

Други колоквијум из предмета Meханика флуида ће се одржати 15.01.2019. године (уторак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић

Механика флуида – обавјештење

Први поновљени колоквијум из предмета Механика флуида ће се одржати 20.12.2018. године (четвртак) са почетком у 14.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић