Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор 

e:mail: obradspaic59@gmail.com   prodekan.fpm@gmail.com  телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

е-маил: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/436-353

Термини консултација: