Предметни наставник: Др Јанко Јовановић, ван. проф.

е-маил: janko@ac.me   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Мр Марина Милићевић, виши асистент

e-mail: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 059 490 654

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Основе конструисања уз рачунарску подршку – резултати 2. колоквијума

Резултати другог колоквијума одржаног 22.1.2019.

  1. Бојана Спремо 25/25
  2. Вања Атељевић 23/25
  3. Стефан Томовић 22/25

Предметни асистент