Предметни наставник:  Др Жељко Ђурић, доцент

е-маил: zeljkoddjuric71@gmail.com  телефон: 065/890-400

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент:  Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislavbrdjanin@gmail.com телефон: 065 300 644

Термини консултација: у договору са предметним наставником