Предметни наставник:  Проф. др Игор Вушановић, ред. проф

е-маил:  igorvus@ac.me  телефон: +382 67 22 44 04

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislavbrdjanin@gmail.com телефон: 065 300 644

Термини консултација: у договору са предметним наставником

Термодинамика – обавјештење

Обавјештавају се студенти да ће се први поновљени колоквијум из предмета Термодинамика одржати 30.05.2019. године са почетком у 10.00 часова.

Обавјештавају се студенти да ће се други колоквијум из предмета Термодинамика одржати 14.06.2019. године са почетком у 10.00 часова.