Предметни наставник:  Др Илинка Унковић, ред. проф

е-маил: ilinka.unkovic@fpm.ues.rs.ba телефон: 065/487-264

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни наставник: Др Радослав Вучуревић, доцент

e-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе