Индустријски менаџмент

Индустријски менаџмент

Образовни циљеви

Наставни плани студијског програма Идустријски менаџмент 2014/2015