Отпорност материјала – РЕЗУЛТАТИ Првог и другог колоквијума, одржаног 4.10.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Наставни предмет:  Отпорност материјала

 

Датум: 09.10.2023. године

 

Р  Е  З  У  Л  Т  А  Т  И

 

Првог и другог колоквијума, одржаног 4.10.2023.

 

Ред. број Број индекса Остварени поени
1. M151/20 15/20
2. E191/21 11/20
Закључно са редним бројем 2.

 

 

 

Напомене:

  • Студенти који су остварили најмање 10.5 бодова су задовољили на колоквијуму.
  • Увид у радове и објашњење задатака са колоквијума: 12.10.2023. године са почетком у 12.30 часова.

 

 

Предметни наставник

 

___________________

/Проф. др Обрад Спаић/

 

 

Отпорност материјала – Резултати првог колоквијума, одржаног 29. 08. 2023. године

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

Предмет: Отпорност материјала

Резултати првог колоквијума, одржаног 29. 08. 2023. године

Ред. број

Број индекса

Број бодова

 

Индустријско инжењерство за енергетику

 

1.

Е-184/21

10,5/20

 

2.

E-192/21

9/20

 

Индустријски менаџмент

 

3.

Е-192/21

9/20

 

Закључно са редним бројем 3

 

 

Напомена: Колоквијум су положили студенти који су остварили 10.5 бодова и више.

 

Предметни наставник

проф. др Обрад Спаић