Лабораторија за савремену производњу

4

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА САВРЕМЕНУ ПРОИЗВОДЊУ

Намјењена је сазнању о савременој производњи, њеним трендовима и достигнућима у свијету. У лабораторији је прије свега инсталисана комплетна рачунарска јединица (PC, монитор високе резолуције, скенер и принтер повезана са потребним базама податка у свијету и инсталисаним модерним софтвером за 3D конструкцију.

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

  • Научно-истраживачки рад.
  • Специјализоване обуке.
  • Извођенје наставе – лабораторијске вјежбе.

ОПРЕМА У ЛАБОРАТОРИЈИ

  • 3D printer (Zprinter 450, фирме Zcorp) омогућује израду тродимензионалног модела величине 200 x 250 x 200 mm, резолуције 300×450 dpi у 180 000 боја, и Слика 20. Модели урађени на 3D printer-у дебљине слојева од 0,089-0,102 mm. Употребљава се за визуелизацију просторних модела у циљу провјере димензија, облика и функције прототипских 3D модела и опремљен је софтвером за припрему штампања.
  • 3D printer (ADIMLab Granty – S) FDM (fused deposition modeling) омогућује израду тродиманзионалних модела различитих величина у бојама зависним од боје пластике која се користи.Употребљава се за визуелизацију просторних модела у циљу провјере димензија, облика и функције прототипских 3D модела и опремљен је софтвером за припрему штампања.
  • 3D скенер (ZScan 700, фирме Zcorp) је модерни мобилни скенер чија је употреба идеална у реинжињерингу, ергометријском дизајну, дизајну паковања, медицини (протетика…), умјетности (рендеровање у играма, специјални ефекти, анимација…), историјској презентацији (3D каталози, реконструкција и модернизација артикала за будуће генерације…). Опремљен је преносним рачунаром са потребним софтвером (ZScan software) за скенирање и обраду 3D модела, Geomagic Studio 2012.
  • Laser cutter (Helix 21, фирме Epilog Laser), снаге 30 W, је намјењен за гравирање и резање материјала димензија 610×457 mm (дрво, акрил, стакло, камен, платно, означавање метала, гуме…), до дубине од 216 mm. Опремљен је рачунаром и потребним софтвером.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА САВРЕМЕНУ ПРОИЗВОДЊУ

АКТИВНОСТИ У ЛАБОРАТОРИЈИ

Експериментално скенирање надгробне плоче из 12. вијека која је у посједу Музеја Херцеговине у Требињу. Главна хипотеза истраживања да се скенер може користити у археолошке сврхе је одржива будући да се успјело доћи до коначног, потпуног, дигиталног приказа ћириличног писма.