Стратегија НИР

 

СТРАТЕГИЈА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

Факултет за производњу и менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву се, од свог оснивања до данас, у значајној мјери укључио у сарадњу са привредом и научно-истраживачку дјелатност за потребе привреде. Та сарадња је довела до великог броја научно-истраживачких пројеката фундаменталног, развојног и примјењеног карактера, усмјерених на изналажење нових производа и услуга, метода и техника унапређења пословања итд. Научно-истраживачка дјелатност је увијек имала значајан приоритет у развоју Факултета. Свеобухватност истраживања се може сагледати на основу активности, ресурса и резултата рада 4 лабораторије: Мјерна лабораторија, CNC лабораторија , Лабораторија за савремену производњу и CNC Кабинет.

У циљу илустрације научноистраживачке дјелатности наводимо пројекте које подржава Министарство науке и технологије Републике Српске и Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине.