Опрема

 

ОПРЕМА

Лабораторијском опремом набављеном за потребе Факултета у оквиру пројекта “Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“, опремљено је шест лабораторија:

  1. Лабораторија за савремену производњу
  2. CNC учионица
  3. CNC лабораторија
  4. Мјерна лабораторија
  5. Лабораторија за микроскопску анализу
  6. Сала за конференције на даљину

Основна намјена наведене лабораторијске опреме је обука студената I и II циклуса студија кроз извођење лабораторисјких вјежби, израду магистарских/мастер радова, докторских дисертација, као и за научно-истраживачки рад наставника и сарадника из својих научних области. Лабораторијска опрема могућава пружање услуга из области развоја производа и технологије примјер чега је успостављена сарадња између Факултета и предузећа Орао, а.д. Бијељина чиме је успостављена функционална веза између науке и привреде.

Током марта 2014. Факултет је иницирао употребу 3D скенера у сарадњи са Музејом Херцеговине у Требињу за скенирање три надгробне плоче са ћириличним натписима (12,13. и 14. вијек), након чега је урађена анализа снимка која је показала до сада неидентификоване детаље на плочама. Ова активност је вођена идејом осмишљавања пројекта једног вида заштите културно-историјског насљеђа.

Детаљан увид у опрему која се користи у наставном процесу и истраживачком раду на Факултету за производњу и менаџмент у Требињу можете остварити кликом на >>> детаљније >>>.