FabLab центар

3D штампач Ultimaker 2+Connect

  • FabLab центар

Од материјала подржава  PLA (полилактична киселина) и ABS (акрилонитрил бутадиен стирен). Радна запремина му је 223 x 220 x 205 mm. Мрежно повезивање путем Wi-Fi или Ethernet омогућава даљинско штампање уз додатну безбједност‎.

Користи се у настави за извођење лабораторијских вјежби, у научно-истраживачком раду за експериментална истраживања на првом и другом циклусу студија као, у пројектима сарадње са привредом за израду прототипа.

3D штампач Creality CR-6 SE

  • FabLab центар

3D принтер Creality CR-6 SE чији је запремина принтања 235х235х250 mm је најновији додатак 3D принтерима компаније Creality. Creality одушевљава квалитетом корачних мотора, једноставним системом убацивања филамента у екструдер, те брзим и једонставним начином затезања XY-ремена.

Главне карактеристике штампача:

  • филамент сензор који омогућује континуирано принтање,
  • једноставна функција додавања филамента,
  • брз и учинковит начин затезања XY-ремена,
  • карбидум стаклена плоча за боље принтање првго слоја принта.

„True leveling – free“ технологија нивелисања главе екструдера знатно олакшава 3D принтање и повећава квалитет 3D принтаних модела.

3D принтер је опремљен дуплим вретенима која покрећу Z-осу, те на тај начин омогућавају мирно и прецизно вођење главе екструдера. Нова и унапријеђена управљачка јединица овог 3D принтера омогућује знатно смањење буке током 3D принтања.

Користи се у настави за извођење лабораторијских вјежби, у научно-истраживачком раду за експериментална истраживања на првом и другом циклусу студија као, у пројектима сарадње са привредом за израду прототипа.