Пријави се на обуку за CNC оператера на машинама за обраду метала

Факултет за производњу и менаџмент Требиње организује обуку за оператера на CNC машинама за обраду метала и позива сва заинтересована лица да се пријаве.

 

Који је циљ обуке?

Циљ обуке је оспособљавање полазника да израђују производе на CNC машинама у складу са техничко-технолошком документацијом, према претходно дефинисаном CNC програму, као и оспособљавање о основама ручног програмирања, те програмирања у погону.

По успјешно завршеној обуци, полазници ће бити квалификовани за рад на CNC машинама за обраду метала, због чега ће имати могућност запошљавања у предузећима која се баве металном или сродним индустријама и посједују опрему са CNC управљањем.

Зашто да се пријавим на обуку?

CNC оператери за обраду метала спадају у дефицитарна занимања на тржишту рада, због чега врло лако проналазе запослење у Босни и Херцеговини, али и у иностранству. Уколико желите да направите каријерни заокрет и оспособљавање, те за врло кратко вријеме добијете стабилан и добро плаћен посао, ова обука је прави избор за Вас.

Колико траје и какав је програм обуке?

Обука траје апроксимативно три мјесеца и прилагођена је за све полазнике који немају апсолутно никаквог искуства у раду на CNC машини. Програм се састоји од 180 часова наставе и подијељен је у 4 модула и то:

  1. Теоријски дио обуке, чини 75 часова теоријске наставе са пратећим демонстрацијама путем презентација и
  2. Практични дио обуке, чини 105 часова аудиторних и лабораторсијких вјежби на CNC машинама.

(Програм обуке можете преузети овдје: линк)

Који су услови за аплицирање на обуку?

Неопходно је да сте навршили бар 18 година и да посједујете најмање средњу стручну спрему.

Како се реализује и колико кошта обука?

Обука се реализује у групи од  3 – 6 полазника и укупна цијена обуке износи 1500 КМ. У случају веће заинтересованости, могуће је и формирање групе са максимално 10 полазника, те би у овој ситуацији и укупуна цијена обуке износила 1200 КМ.

Изузетно, напредни учесници са одговарајућим предзнањем, а које ће бити претходно тестирано, имаће могућност да прескоче I модул обуке, због чега би и укупна цијена у овом случају износила укупно 1100 КМ односно 800 КМ.

Полазници ће имати могућност плаћања обуке у 3 (три) рате.

Како се пријавити?

Пријавни образац (преузети овдје) можете предати лично у просторијама Факултета за производњу и менаџмент Трбиње, у улици Степе Степановића бб и то сваким радним даном од 8.00 до 13.00 часова или доставити електронским путем на маил: fpmtrebinje@gmail.com.

 

ДЕКАН

Проф. др Обрад Спаић

 

 

 

Коментари су закључени.