Пријави се на обуку за CNC оператера на машинама за обраду метала

Факултет за производњу и менаџмент Требиње организује обуку за оператера на CNC машинама за обраду метала и позива сва заинтересована лица да се пријаве.

 

Који је циљ обуке?

Циљ обуке је оспособљавање полазника да израђују производе на CNC машинама у складу са техничко-технолошком документацијом, према претходно дефинисаном CNC програму, као и оспособљавање о основама ручног програмирања, те програмирања у погону.

По успјешно завршеној обуци, полазници ће бити квалификовани за рад на CNC машинама за обраду метала, због чега ће имати могућност запошљавања у предузећима која се баве металном или сродним индустријама и посједују опрему са CNC управљањем.

Зашто да се пријавим на обуку?

CNC оператери за обраду метала спадају у дефицитарна занимања на тржишту рада, због чега врло лако проналазе запослење у Босни и Херцеговини, али и у иностранству. Уколико желите да направите каријерни заокрет и оспособљавање, те за врло кратко вријеме добијете стабилан и добро плаћен посао, ова обука је прави избор за Вас.

Колико траје и какав је програм обуке?

Обука траје апроксимативно три мјесеца и прилагођена је за све полазнике који немају апсолутно никаквог искуства у раду на CNC машини. Програм се састоји од 180 часова наставе и подијељен је у 4 модула и то:

 1. Теоријски дио обуке, чини 75 часова теоријске наставе са пратећим демонстрацијама путем презентација и
 2. Практични дио обуке, чини 105 часова аудиторних и лабораторсијких вјежби на CNC машинама.

(Програм обуке можете преузети овдје: линк)

Који су услови за аплицирање на обуку?

Неопходно је да сте навршили бар 18 година и да посједујете најмање средњу стручну спрему.

Како се реализује и колико кошта обука?

Обука се реализује у групи од  3 – 6 полазника и укупна цијена обуке износи 1500 КМ. У случају веће заинтересованости, могуће је и формирање групе са максимално 10 полазника, те би у овој ситуацији и укупуна цијена обуке износила 1200 КМ.

Изузетно, напредни учесници са одговарајућим предзнањем, а које ће бити претходно тестирано, имаће могућност да прескоче I модул обуке, због чега би и укупна цијена у овом случају износила укупно 1100 КМ односно 800 КМ.

Полазници ће имати могућност плаћања обуке у 3 (три) рате.

Како се пријавити?

Пријавни образац (преузети овдје) можете предати лично у просторијама Факултета за производњу и менаџмент Трбиње, у улици Степе Степановића бб и то сваким радним даном од 8.00 до 13.00 часова или доставити електронским путем на маил: fpmtrebinje@gmail.com.

 

ДЕКАН

Проф. др Обрад Спаић

 

 

 

Јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата Вање Атељевић

Дана 01.07.2022. године (петак) са почетком у 13.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Вање Атељевић  на тему: „Аутоматско програмирање „CNC“ стругова примјеном софтверског пакета „SOLIDCAM“.

 

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

1. Проф. др Славиша Мољевић, ванредни професор на Машинском факултету,
Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Машинство, предсједник
Комисије;
2. Доц. др Марина Милићевић, доцент на Факултету за производњу и менаџмент
Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Рачунарске науке,
члан Комисије;
3. Проф. др Обрад Спаић, ванредни професор на Факултету за производњу и
менаџмент Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област
Машинство, ментор.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Обавјештење – пријава испита за Јунско – јулски  испитни рок

Обавјештавају се студенти да пријава испита за Јунско – јулски  испитни рок ( други термин) починје данас и трајаће до 26.06. 2022. године до 24:00 часа.

Испити који се одржавају 22, 23 и 24 јуна, за други термин могу се пријавити у Студентској служби у понедјељак  27.6.2022. године до 11 часова.

Студенти који нису овјерили зимски и уписали љетни семестар као и студенти који нису измирили своје обавезе неће моћи пријавити испите.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија 

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија

у првом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години

 

 

У академској  2022/2023. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  у првом уписном року уписује 14 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на самофинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на самофинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
 • Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

      Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 20.06.2022. године, а завршава 21.10.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 24.10.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 26.2022. године до 14.00 часова;

 

 • упис примљених кандидата почиње 27.10.2022. године, а завршава се 31.10.2022. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 08.06.2022. године

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2022/2023. години

 

 

У академској  2022/2023. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија уписује  34  студента  на два студијска програма и то:

 • Индустријски менаџмент
 • 10 студената на буџет РС,
 • 2 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

 

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

      Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 20.06.2022. године, а завршава 24.06.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 27.06.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 29.06.2022. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 04.07. године, а завршава се 08.07.2022. године.

 

 

 

Уколико у првом року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 29.08.2022. године, а завршава 02.09.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 05.09.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је до 07.09.2022. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 12.09.2022. године, а завршава се 16.09.2022. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 08.06.2022. године

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

УСПЈЕШНО РЕАЛИЗOВАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK“

Представнице академског особља Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Мирјана Јокановић Ђајић, Милица Радовановић и Милица Кашиковић, боравиле су на Универзитету у Севиљи, у периоду од 06.06. – 10.06., у оквиру ERASMUS + пројекта.
Пројекат је укључивао преко 60 учесника, међу којима су били представници Марока, Чилеа, Мексика, Албаније, Вијетнама, Јапана, Босне и Херцеговине и многих других земаља.
Поред бројних активности међу којима су панел дискусије, радионице, презентације о мобилности, склапање договора о даљој међусобној сарадњи са осталим учесницима пројекта учесници су имали прилике да у склопу туристичких обилазака посјете знаменитости Севиље.
По завршетку планираних активности, учесницима су додијељени сертификати и ријечи захвалности од стране представника Универзитета у Севиљи.
Факултет за производњу и менаџмент Требиње је богатији за једно ново искуство, бројна познанства и прилике за будућим размјенама и сарадњама.

У оквиру Пројекат седмице,ученици трећег разред машинских техничара за компјутерско конструисање из Гацка посјетили су ФПМ Требиње

У оквиру Пројекат седмице,ученици трећег разред машинских техничара за компјутерско конструисање из Гацка посјетили су Факултет за производњу и менаџмент у Требињу. Након поздравног говора декана факултета, проф. др Обрада Спајића, ученици су се упознали са CNC лабораторијом, мјерном лабораторијом, лабораторијом за савремену производњу и CNC кабинетом. У CNC кабинету урађена је вјежба из 3D моделирања предмета у програмском пакету AutoCAD, а потом је припремљени модел израђен на 3D штампачу Ultimaker 2+ connect.


Јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата НЕВЕНКЕ МИЛОВИЋ

Дана 17.06.2022. године (петак) са почетком у 13.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата НЕВЕНКЕ МИЛОВИЋ  на тему: „ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА У КУПОВИНИ“ .

 

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

 1. Проф. др Мирјана Миљановић- предсједник,
 2. Доц. др Марина Милићевић – члан,
 3. Проф. др Илинка Унковић – ментор.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

За студенте који упишу један од студијских програма Факултета за производњу и менаџмент Tребиње Град Требиње је обезбиједио:

 • 12 стипендија за прву годину студија, и то:
 • 6 стипендија за студијски програм Индустријски менаџмент и
 • 6 стипендија за студијски програм Индустријско инжењерство за енергетику.

 

 • Употребу затвореног базена,

 

 • Употребу спортских терена Града Требиња,

 

 • Чланство у градској библиотеци,

 

 • Карте за позориште и биоскоп и

 

 • Екскурзију или излет на крају љетног семестра.

 

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија