Национални пројекти

 

Национални пројекти

Пројекти које подржава Министарство науке и технологије и Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, у којима је Факултет за производњу и менаџмент носилац у реализацији пројекта:

Пројекти основних истраживања:

 

Р.бр. Назив пројекта Руководилац пројекта
1. Унапређење технологије резања оптимизацијом улазних параметара Проф. др Обрад Спаић/

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

2. Успостављање FabLab центра Требиње – I фаза Проф. др Мирјана Миљановић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
3. Примјена 3D моделирања и дизајна за израду прототипова у тржишној  комуникацији Проф. др Мирјана Миљановић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
4. Дигитализације музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње Доц. др Данијел Мијић/ Електротехнички факултет Источно Сарајево
5. Израда жљеба завојних бургија комбинацијом поступака ваљања и брушења – I фаза Проф. др Обрад Спаић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
6. Ефикасност обраде тешкообрадљивих материјала (каљених челика) алатима од брзорезног челика произведеног металургијом праха Проф. др Здравко Кривокапић/Машински факултет Подгорица
7. Моделирање стања алата (завојних бургија) примјеном вјештачке интелигенције Проф. др Обрад Спаић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
8. Развој CAD система за пројектовање алата за израду жљебова завојних бургија“ Проф. др Раде Иванковић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
9. Адаптације простора рачунарске лабораторије за научно-истраживачки рад у згради Факултета за производњу и менаџмент Требиње Доц. др Љерка Јефтић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
10. Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочале Проф. др Обрад Спаић/ Факултет за производњу и менаџмент Требиње
11. Примјена динамичког софтвера Cinderella у научно-техничким истраживањима,

математици и образовању

Проф. др Душан

Јокановић/Факултет за производњу и менаџмент Требиње

12. Полу-лучно-транзитивни графови већег степена Проф. др Душан Јокановић/Факултет за производњу и менаџмент Требиње