Зборници Радова

MATHEMATICAL Conference of the Republic of Srpska (3 ; 2013 ; Trebinje)

Proceedings. Volume I / Third  Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje, 07-08 June 2013 = Zbornik radova. tom I / Treća matematička konferencija Republike Srpske ; [glavni urednik Milenko Pikula]. – 1. izd.  – Trebinje : Fakultet za proizvodnju i menadžment, 2014 (Trebinje : Grafokomerc). – 340 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. – Bibliografija uz sve radove.  – Abstracts.

ISBN 978-99976-600-0-8

51 (082)

COBISS.RS-ID 4289048

 

MATHEMATICAL Conference of the Republic of Srpska (3 ; 2013 ; Trebinje)

Proceedings. Volume II / Third  Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje, 07-08 June 2013  = Zbornik radova. tom II / Treća matematička konferencija Republike Srpske ; [glavni urednik Milenko Pikula]. – 1. izd.  – Trebinje : Fakultet za proizvodnju i menadžment, 2014 (Trebinje : Grafokomerc). – 128 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. – Bibliografija uz sve radove.  – Abstracts.

ISBN 978-99976-600-1-5

51 (082)

COBISS.RS-ID 4289304

 

MATHEMATICAL Conference of the Republic of Srpska (4 ; 2014 ; Trebinje)

Proceedings. Volume I / Fourth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje, 06-07 June 2014 ; [glavni urednik Milenko Pikula]. – 1. izd.  – Trebinje : Fakultet za proizvodnju i menadžment, 2015 (Trebinje : Grafokomerc). – 208 str. : ilustr. ; 25 cm

U kolofonu: Četvrta matematička konferencija Republike Srpske. – Tekst na srp. i engl. jeziku. –

Tiraž 300. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-99976-600-3-9

51 (082)

COBISS.RS-ID 5048600

MATHEMATICAL Conference of the Republic of Srpska (4 ; 2014 ; Trebinje)

Proceedings. Volume II / Fourth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje, 06-07 June 2014 ; [glavni urednik Milenko Pikula]. – 1. izd. – Trebinje : Fakultet za proizvodnju i menadžment, 2015 (Trebinje : Grafokomerc). – 410 str. : graf. prikazi ; 25 cm

U kolofonu: Četvrta matematička konferencija Republike Srpske. – Tekst na srp. i engl. jeziku. –

Tiraž 300. – Bibliografija uz svaki rad.  – Abstracts.

ISBN 978-99976-600-4-6

51 (082)

COBISS.RS-ID 5048856

 

МАТЕМАТИЧКА конференција Републике Српске (4 ; 2014 ; Требиње)

Knjiga rezimea / Četvrta matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 06-07. juni 2014. = Book of Abstracts / 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska ; [glavni urednik Milenko Pikula]. – Trebinje : Fakultet za proizvodnju i menadžment, 2015. – 123 str. ; 30 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. – Bibliografija uz pojedine radove.

ISBN 978-99976-600-2-2

51(048.3)

COBISS.RS-ID 4886808

 

МАТЕМАТИЧКА конференција Републике Српске (4 ; 2014 ; Требиње)

Knjiga rezimea / Peta matematička konferencija Republike Srpske , Trebinje, 05-06 June 2015. = Book of Abstracts / Fifth Mathematical Conference of the Republic of Srpska  ; [glavni urednik Milenko Pikula]. – Trebinje : Fakultet za proizvodnju i menadžment, 2015 (Trebinje : Grafokomerc). – 83 str. : 30 cm

Tekst na srp. I engl. jeziku. –Tiraž 300. – Biblografija uz pojedine radove.

ISBN 978-99976-600-5-3

51(048.3)

COBISS.RS-ID 5058328