Мобилност

 

Мобилност

Током 2015. године, Факултет је постао партнер у пројекту Intelligent Automation for Competitive Advantage унутар CEEPUS III мреже.  CEEPUS је акроним за програм Central European Exchange Program for University Studies чија основна активност је умрежавање универзитета са циљем оснивања заједничких мастер и докторских студија, са примарним циљем остваривања мобилности студената и наставника. Носилац пројекта је Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Наставник са Стројарског факултета из Славонског Брода, Универзитета у Осијеку је одржао предавање на нашем Факултету.